Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν αρκετές εφαρμογές όπως: Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, Χαράξεις, Οριοθετήσεις ιδιοκτησιών, Εξειδικευμένες αποτυπώσεις, Ογκομετρήσεις, Υπομετρικές μελέτες, Τρισδιάστατα μοντέλα, Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων, Διαγραμματα χωρικών μεταβολών, Υπηρεσίες για τις αναγκες του Εθνικού Κτηματολογίου, Εφαρμογές GIS, Εφαρμογές Φωτοερμηνίας και τηλεπησκόπησης, Εφαρμογές GPS, Εφαρμογές σάρωσης με 3D Laser Scanner. Τρισδιάστες λήψεις και δημιουργία 3D Virtual Tour υψηλής ανάλυσης.

Πολυετής πείρα

Η πολυετής μας πείρα στο χώρο των γεωεπιστημών και των τοπογραφικών εφαρμογών, η τεχνογνωσία, ο σύγχρονος εξοπλισμός και οι συνεργασίες με μεγάλες εταιρίες του χώρου, διασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών μας, την υπεύθυνη αντιμετώπιση, την παροχή λύσεων και την γρήγορη εξυπηρέτηση στο συντομότερο δυνατό χρόνο.Μερικές από τις σημαντικότερες συνεργασίες: GEOMATICS A.E, Ε.Α.Γ.Μ.Ε (Πρώην ΙΓΜΕ Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών), ΙΤΣΑΚ (Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών), ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α.Ε

Τοπογραφικός Εξοπλισμός

Οι αποτυπώσεις και οι μετρήσεις υπαίθρου γίνονται με των παρακάτω συγχρονο τοπογραφικό εξοπλισμό: SP80 GNSS RECEIVER Spectra Geospatial της Trimble. Δέκτης GPS πολλαπλών συχνοτήτων (L1,L2,L5) με δυνατότητα RTK base και rover μέσω UHF, Long Range Bluetooth, RTK και Υποστήριξη τεχνολογίας Trimble RTX. SP60 GNSS RECEIVER Spectra Geospatial της Trimble. Δέκτης GPS πολλαπλών συχνοτήτων (L1, L2) με δυνατότητα RTK base και rover μέσω UHF, Long Range Bluetooth, RTK και Υποστήριξη τεχνολογίας Trimble RTX. Promark3 RTK GNSS RECEIVER της Magellan Professional. Δέκτης GPS (L1) με δυνατότητα RTK base και rover μέσω UHF. NIKON XF (autofocus) TOTAL STATION 1 της Trimble. Γεωδαιτικός Σταθμός υψηλής ακρίβειας 1. Matterport Pro2 3d Camera. 3D οπτικό scanner.

Φωτογραφίες